Новини


12.07.2021


EU
OP

На 09.07.2021 г. "ЯКИМО КОНТРОЛ" ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 5776.85 лв. по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.101" Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II".


Помощта се предоставя по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" чрез Национална агенция за приходите (НАП).


Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.101-0647, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


25.05.2021


EU
OP

На 21.05.2021 г. "ЯКИМО КОНТРОЛ" ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 462.58 лв. по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.097 "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки".


Помощта се предоставя по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" чрез Национална агенция за приходите (НАП).


Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.095-1123, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


23.02.2021


EU
OP

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТАНа 22.02.2021 г. "ЯКИМО КОНТРОЛ" ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0991-C01 за проект "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Проектът е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.


Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.077-0991-C01, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


15.02.2021


EU
OP

На 15.02.2021 г. "ЯКИМО КОНТРОЛ" ЕООД получи 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 34 803.00 лв. по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки".


Помощта се предоставя по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" чрез Национална агенция за приходите (НАП).


Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.095-1123, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


16.12.2020


EU
OP

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС)На 15.12.2020 г. "ЯКИМО КОНТРОЛ" ЕООД сключи с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.091-0204-C01 за проект "Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.091 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 295 109.00 лв., от които 250 842.65 лв. европейско и 44 266.35 лв. национално съфинансиране, с продължителност 6 месеца.


Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.091-0204-C01, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Контакти